Ρομπότ ανακύκλωσης ταξινομεί και ξεχωρίζει τα υλικά με την αφή - Anamesa

Ρομπότ ανακύκλωσης ταξινομεί και ξεχωρίζει τα υλικά με την αφή

Ρομπότ ανακύκλωσης ταξινομεί και ξεχωρίζει τα υλικά με την αφή

Μία ομάδα ερευνητών από το πανεπιστήμιο του MIT και το Πανεπιστήμιο του Yale έχουν επινοήσει μια πρωτοποριακή μέθοδο μέσω της μαλακής ρομποτικής, όπου το ρομπότ έχει την ικανότητα να ξεχωρίζει, να επιλέγει και να ταξινομεί τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσω της αφής, για παράδειγμα μπορεί να διακρίνει με απόλυτη αποτελεσματικότητα το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί, και τα υπόλοιπα άχρηστα υλικά τα βάζει στον κάδο των απορριμμάτων.

Σίγουρα μπορεί να υποθέσετε πως ένα τέτοιου είδους ρομπότ για να ξεχωρίζει τα υλικά θα έπρεπε λογικά να βασίζεται στη μηχανική όραση ούτως ώστε να αναγνωρίσει τη διαφορά μεταξύ των διαφορετικών υλικών, κάτι που είθισται να συμβαίνει με παρόμοια ρομποτικά συστήματα, όμως εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, αφού το συγκεκριμένο ρομπότ λειτουργεί με το άγγιγμα και μέσω της αφής καταλαβαίνει τα αντικείμενα.

Το σύστημα RoCycle που είναι ενσωματωμένο στο ρομπότ βασίζεται αποκλειστικά σε αισθητήρες και τη μαλακή ρομποτική για να εντοπίσει και να ταξινομήσει το γυαλί, το πλαστικό και μέταλλο μόνο μέσω αφής.

Ένας από τους ερευνητές της μελέτης, η Daniela Rus από το πανεπιστήμιο του MIT, ανέφερε: «Παρόλο που η μηχανική όραση θεωρείται αντικειμενικά ως ένα προηγμένο σύστημα, δυστυχώς επί του παρόντος, δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά στον τομέα της ανακύκλωσης, και προφανώς δεν έχει την ανθρώπινη αντίληψη για να καταλάβει την διαφορά των υλικών, και μάλιστα διαπιστώθηκε πως όταν εργάστηκε σε αυτή την δουλειά προέβαινε συχνά σε ανακρίβειες με αρκετά λάθη στον εντοπισμό των υλικών, κάτι που φυσικά δεν συμβαίνει με το δικό μας σύστημα που λειτουργεί μέσω της μαλακής ρομποτικής και αναγνωρίζει το αντικείμενο μέσω της αφής».

Ωστόσο οι ερευνητές επισημαίνουν πως το συγκεκριμένο ρομπότ θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας καινούργια χαρακτηριστικά, εν τούτοις πιστεύουν πως η μηχανική όραση θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε τούτο το ρομπότ, για να το καταστήσει ακόμη πιο λειτουργικό, εν ολίγοις θα λειτουργήσει συμπληρωματικά.

Οι επιστήμονες αναφέρουν πως η αποτελεσματικότητά του RoCycle φτάνει σε ακρίβεια το 85%, δηλαδή στην ικανότητά να αναγνωρίζει και να ταξινομεί τα τρία υλικά μόνο μέσω αφής όταν βρίσκεται σε σταθερή θέση. Οι αρχικές δοκιμές έγιναν πάνω σε 27 υλικά και διαπιστώθηκε πως το RoCycle δούλεψε αποτελεσματικά κατά τη συλλογή των αντικειμένων όπου έπειτα, τοποθετούσε τα χρήσιμα υλικά σε μια μεταφορική ταινία, και τα αχρείαστα στον κάδο των σκουπιδιών.

Πηγή: texnologia.net