2ο Διεθνές Συνέδριο: Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM - Anamesa

2ο Διεθνές Συνέδριο: Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM

2ο Διεθνές Συνέδριο: Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM

Το Διαπανεπιστημιακό−Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών – STEM στην Εκπαίδευση» (Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) διοργανώνει από την Παρασκευή 22 Ιουνίου έως την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση STEM. Το συνέδριο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, 15123 Μαρούσι) και απευθύνεται σε επιστήμονες, φοιτητές και εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση STEM.

Στόχος του συνεδρίου είναι –μέσα από εισηγήσεις εξειδικευμένων και διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό– να προκληθεί ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εκπαίδευσης STEM και να αναδειχθούν καίρια ζητήματα της εν λόγω εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα αναρτηθεί στις 10 Ιουνίου στην ιστοσελίδα stemeducation.upatras.gr. Το κόστος εγγραφής στο συνέδριο ανέρχεται στο ποσό των 50€, 30€ για τους εκπαιδευτικούς και 15€ για τους φοιτητές.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο [email protected]